Nagagamit Ang Mga Pang-ugnay Sa Pagpapahayag Ng Sariling Pananaw