Pinatunayan ng estudyanteng ito na likas na maparaan ang mga pinoy