ANG PANG-UGNAY at mga Pahayag na Ginagamit sa Pagbibigay ng Sariling